Menüü
 Uudised (12)Uudiste arhiiv

Elva valla toetusel viime 2022.a. läbi koolitused kahes valla piirkonnas.
Valisime nendeks Rannu ja Rõngu


Koolitused toimuvad järgmistel aegadel:

Rõngu Maanaiste Seltsi ruumides Valga mnt 3-7
           21.09 kell 18.00 – 20.00 Kuidas püsida terve viiruste ajal
           
28.09 kell 18.00 – 20.00 Mälutreening                                     04.10 kell 18.00 – 20.00 Nutikas internetikasutus                       
Osalustasu 2 € koolituspäeva eest.

Esitasime 2021.a. 1.novembril kaks projektitoetuse taotlust Elva vallale, mis hõlmasid kõiki kuut Elva valla piirkonda. Kahjuks toetuse sai vaid üks projekt - KOKOKUPI (kolme koolituse projekt kuues piirkonnas) ja sedagi vaid 1/3 ulatuses. Mälutreeningu projekt toetust ei leidnud.


Rohkem infot kui projektid saavad rahastuse.
Koolitused hakkavad toimuma 2022.aastal Rannus, Rõngus, Puhjas, Kongutas, Hellenurmes ja Elvas.Palun jälgi meie reklaame. Pane kuupäevad kalendrisse kirja ja tule tee oma  elu huvitavamaks! Lõppenud projektid:

Eesti Vabaharidusliidu projektid, toetatud ESF ja Eesti riigi poolt


   • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019
  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020                                         NB! seoses koroonaga on projekti pikendatud kuni 2021.a. aprillini
  • Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)  

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus