Menüü
 Uudised (12)Uudiste arhiiv

Esitasime kaks projektitoetuse taotlust Elva vallale, mis hõlmavad kõiki kuut Elva valla piirkonda. 

Rohkem infot kui projektid saavad rahastuse.
Koolitused hakkavad toimuma 2022.aastal Rannus, Rõngus, Puhjas, Kongutas, Hellenurmes ja Elvas.Palun jälgi meie reklaame. Pane kuupäevad kalendrisse kirja ja tule tee oma  elu huvitavamaks! Lõppenud projektid:

Eesti Vabaharidusliidu projektid, toetatud ESF ja Eesti riigi poolt


   • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019
  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020                                         NB! seoses koroonaga on projekti pikendatud kuni 2021.a. aprillini
  • Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)  

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus