Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiiv

Õppekava nimi       MÄLUTREENING 50+            


Elvas algab esimene mälutreening  9.oktoobril 2017
Jõgeval on infotund 10.oktoobril ja koolitus algab 17.oktoobril 


Info ja registreerimine: Pille Rekker: tel 55602114, e-post pille.rekker@gmail.com

Õppekava koostamise alus:    
Võtmepädevused elukestvas õppes (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused)

 
Õppekava suundSotsiaal- ja käitumiseteadused
 
Eesmärk:  Õppekava eesmärgiks on julgustada inimesi oma mälu treenima ja kasutama nii õppimisel kui igapäevaelus. 
 
Õpiväljundid:                          
·         Õppija tunneb võtteid, kuidas oma aju teadlikult hoida aktiivses tegevuses.
·         Õppija teab erinevaid mälu treenimise tehnikaid, oskab neid kasutada õppimisel.
·         Õppija oskab valida endale sobiva mälutehnika.
 
Sihtrühm:   50 aastased ja vanemad, elukestvas õppes vähem osalenud, nii töötavad kui ka töötud ja majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, pensionärid.
 
Õppe maht: 24 akadeemilist auditoorset tundi.
 
Õppekeskkond:  Õppeklass, pabertahvel, dataprojektor, jaotusmaterjalid.
 
Meetodid: lühiloengud, ülesannete praktiline lahendamise üksi, paaris, väikeses grupis (erinevate inimestega koos õppimine), koordinatsiooniharjutused
 
Õppe sisu: 
Mälu protsessid, mälutehnikad ja nende mõju õppimisele.
Tähelepanu ja keskendumisharjutused.
Koordinatsiooniharjutused.
Kasulikud võtted aju töö turgutamiseks ja pausideks, puhkuseks.

Hindamine:
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses ja kirjaliku tagasiside täitmine.
 
Väljastatavad dokumendid:    
Kursuse lõpetamise nõuded täitnutele väljastatakse tunnistus. Õppekava osaliselt täitnud (vähemalt 50% ulatuses) kursuslastele väljastatakse tõend.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Kõrgharidus ja varasem kogemus mälutreenerina ning täiskasvanute õpetajana.
 

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus