Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiiv

Õppekava nimi       MÄLUTREENING 50+            

Käimasolevate mälutreeningute info:
Elva kursus toimub Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis Tartu mnt 3 esmaspäeviti kell 12.00 – 14.30 (3 ak tundi + kohvipaus 15 minutit). Seni on läbi viidud 5 koolitust: 9., 16., 23., 30.okt ning 6.nov. Ees on veel 3 koolitust: 13., 20., 27.nov.

Jõgeva kursus toimub Jõgevamaa Gümnaasiumi 1.korruse klassiruuis Aia t 34 teisipäeviti kell 16.00 – 18.30 (3 ak tundi + kohvipaus 15 minutit). Seni on läbi viidud 3 koolitust: 17., 31.okt ning 7.nov. Ees on veel 5 koolitust: 14., 21., 28.nov ja 5.,12. detsember.

Õppekava koostamise alus:    
Võtmepädevused elukestvas õppes (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused)

 
Õppekava suundSotsiaal- ja käitumiseteadused
 
Eesmärk:  Õppekava eesmärgiks on julgustada inimesi oma mälu treenima ja kasutama nii õppimisel kui igapäevaelus. 
 
Õpiväljundid:                          
·         Õppija tunneb võtteid, kuidas oma aju teadlikult hoida aktiivses tegevuses.
·         Õppija teab erinevaid mälutehnikaid ja nende kasutamisvõimalusi õppimisel,
·         Õppija oskab valida endale sobiva mälutehnika.
 
Sihtrühm:   50 aastased ja vanemad, elukestvas õppes vähem osalenud, nii töötavad kui ka töötud ja majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, pensionärid.
 
Õppe maht: 24 akadeemilist auditoorset tundi.
 
Õppekeskkond:  Õppeklass, pabertahvel, dataprojektor, jaotusmaterjalid.
 
Meetodidlühiloengud, ülesannete praktiline lahendamise üksi, paaris, väikeses grupis (erinevate inimestega koos õppimine), koordinatsiooniharjutused
 
Õppe sisu
Mälu protsessid, mälutehnikad ja nende mõju õppimisele.
Tähelepanu ja keskendumisharjutused.
Koordinatsiooniharjutused.
Kasulikud võtted aju töö turgutamiseks ja pausideks, puhkuseks.

Hindamine:
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses ja kirjaliku tagasiside täitmine.
 
Väljastatavad dokumendid:    
Kursuse lõpetamise nõuded täitnutele väljastatakse tunnistus. Õppekava osaliselt täitnud (vähemalt 50% ulatuses) kursuslastele väljastatakse tõend.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Kõrgharidus ja varasem kogemus mälutreenerina ning täiskasvanute õpetajana.

Info ja registreerimine: Eeva Kumberg, tel 5251 852, e-post eeva.kumberg@gmail.com

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus