Menüü
 Uudised (12)Uudiste arhiiv

MTÜ Elva Koolituskeskus koolitab täiskasvanuid - viime ellu elukestva õppe ideed.

Pakume täiskasvanud õppijatele koolitusi, mis võimaldavad saada uusi teadmisi ja oskusi ning laiendada silmaringi. Pakume nii tööalaseid kui vabahariduslikke koolitusi. Oma kursustega anname osalejatele võimaluse olla jätkusuutlik oma valikutes ja tegevustes ning mõista paremini ümbritsevat maailma ja iseennast. 

Elva Koolituskeskus on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutusena nr 217998.

2017 - 2021 osalesime 
 Eesti Vabaharidusliidu partnerina
ESF projektides:

 

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019) 
 
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2018-2021)
 
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
 
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

 

Kontakt:
 

Krista Noorkõiv                                 Eeva Kumberg
Telefon: 5167 362                             Telefon 5251 852
e-post: knoorkoiv@gmail.com        e-post: eeva.kumberg@gmail.com

 
 
Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus