Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiiv

MTÜ Elva Koolituskeskus koolitab täiskasvanuid - viime ellu elukestva õppe ideed.

Pakume täiskasvanud õppijatele koolitusi, mis võimaldavad saada uusi teadmisi ja oskusi ning laiendada silmaringi. Oma kursustega anname osalejatele võimaluse mõista paremini ümbritsevat maailma ja iseennast ning olla jätkusuutlik oma valikutes ja tegevustes. Pakume nii tööalaseid kui vabahariduslikke koolitusi.

Elva Koolituskeskus on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutusena nr 185618

Alates 2017. aastast osaleme 
 Eesti Vabaharidusliidu partnerina ESF projektides:
 

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019) 
 
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
 
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Nende projektide raames toimuvad  2017. aasta sügisel ja 2018. aastal  järgnevad koolitused:

MÄLUTREENING

KASULIKUD IGAPÄEVAOSKUSED 
(ettevalmistus edukaks õppeks)

ARVUTI KASUTAMINE JA INFOOTSINGUD (digipädevus)
 

Kontakt:
 

Krista Noorkõiv                                 Eeva Kumberg
Telefon: 5167 362                              Telefon 5251 852
e-post: knoorkoiv@gmail.com              e-post: eeva.kumberg@gmail.com

 
 
Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus